Loading

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ

หมวด: ภาพกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Administrator

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584 ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงฤดูฝน ปี 2559ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ขนส่งออกตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนออกเดินทาง

 

 

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77