เนื้อหา

วันเผยแพร่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย

1. 

2.สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 

3.สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 

4.สำนักงานจังหวัดหนองคาย 

5.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

6.สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 

7.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 

8.สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

9.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

10.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 

11.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 

12.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

13.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 

14.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย 

 

 

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77