เนื้อหา

โครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบ

คู่มือการเรียนการสอน เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 

Attachments:
Download this file (1.pdf)ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้นแบบความปลอดภัย[ ]17917 Kb
Download this file (2.pdf)ผลการพิจารณาตัดสินการประกวด บทความ คำขวัญ "มาตรการความปลอดภัยทางถนน ทางรอดของชี[ ]24685 Kb
Download this file (Binder1.pdf)แบบประเมินผลการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จ.หนองคาย ประจำปี 2559[ ]2282 Kb
Download this file (Binder2.pdf) ผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559[ ]2402 Kb
Download this file (คู่มือ.pdf)คู่มือ.pdf[ ]3668 Kb
Download this file (คู่มือแนวทางการดำเนินงานการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  ปี 2559.pdf)โครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559[ ]2045 Kb
Download this file (แบบแจ้งข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ.pdf)แบบแจ้งข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ.pdf[ ]177 Kb
Download this file (แผ่นที่ 1.pdf)แบบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จ.หนองคาย ประจำปี 2559[แบบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จ.หนองคาย ประจำปี2559]391 Kb

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77