สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provincial Land Transport Office

ที่อยู่ เลขที่ 912 หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เปิด    : จันทร์-ศุกร์    เวลา   08.30 – 16.30  น.
OPEN : Mon-Fri       from  08.30 – 16.30  hrs.

Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ  โทร. 1584
www.nongkhaitransport.go.th

 

โทรศัพท์ :

งานบริหารทั่วไป  General Administrative Section

โทร/โทรสาร : 042-423489


ฝ่ายทะเบียนรถ  Vehicle Registrstion Sub-Division

โทร : 042-411591


ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ DrivingLicense Sub- Division

โทร/โทรสาร : 042-412381


กลุ่มวิชาการขนส่งTransport Technical Group

โทร : 042-421473

 


 

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77