ฝ่ายทะเบียนรถ

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

เอกสารและขั้นตอน,วิธีการดำเนินการ

การดำเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรยนต์

การดำเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77